ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ

 

 

Γεννήθηκε σ’ένα ασήμαντο χωριό, από μια απλοϊκή Γυναίκα.
Ποτέ Του δεν πήγε σε σχολείο.
Ποτέ Του δεν είχε οικογένεια ή σπίτι.

Ποτέ Του δεν ίδρυσε σχολείο.
Όλα όμως τα σχολεία μαζί, δε μπορούν να καυχηθούν ότι έχουν περισσότερους μαθητές από όσους έχει Αυτός.

Ποτέ Του δεν έγραψε βιβλίο.
Όμως, οι βιβλιοθήκες όλου του κόσμου δεν μπορούν να χωρέσουν τα βιβλία που γράφτηκαν γι’ Αυτόν.

Ποτέ Του δεν οδήγησε στρατούς.

Αλλά κανένας στρατηλάτης δεν είλκυσε περισσότερους εθελοντές απ’Αυτόν.

Ποτέ Του δεν εξάσκησε το επάγγελμα του γιατρού.

Κι όμως, θεράπευσε περισσότερες καρδιές απ’όσα σώματα θεράπευσαν όλοι οι γιατροί του κόσμου.

Ήταν 33 ετών.
Οταν οι πολιτικές και θρησκευτικές αρχές στράφηκαν εναντίον Του.

Οι δικοί Του, Τον εγκατέλειψαν.
Τον πήραν οι εχθροί Του και με ειρωνείες Τον καταδίκασαν.

Όταν πέθανε, Τον έβαλαν σ’ένα τάφο δανεικό.

Έχουν περάσει από τότε, 20 ολόκληροι αιώνες.
Και εξακολουθεί να είναι έως και σήμερα, η κεντρική Μορφή της ανθρωπότητας.

Όλοι οι στόλοι που έπλευσαν ποτέ, και τα πανεπιστήμια εάν μπουν μαζί…
Δεν μπορούν να επηρεάσουν τη ζωή των ανθρώπων πάνω στη γη τόσο, όσο Εκείνη η Εξαίσια και Μοναδική Ζωή, ο Αιώνιος Διδάσκαλος, ο Γιατρός και Αρχηγός που λέγεται: Ιησούς Χριστός !!!