ΦΑΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (Video)

Τα λόγια του Θεού δεν είναι απλά λόγια, αλλά η τροφή για το πνεύμα μας, το νου και την ψυχή μας.