ΡΩΤΗΣΕ ΤΟΝ ΗΛΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ΚΑΙ ΘΑ ΣΟΥ ΠΕΙ…

 Αγαπητέ αναγνώστη, στον ορατό ουρανό υπάρχουν τα εξής ουράνια σώματα: ο ήλιος, το φεγγάρι και τα αναρίθμητα άστρα. Και τα τρία εκπέμπουν φως. Ας υποθέσουμε τώρα ότι έχεις έναν ηλιακό θερμοσίφωνα απ’ τον οποίο θέλεις να έχεις ζεστό νερό εσύ και η οικογένειά σου. 

(Ηλιακό θερμοσίφωνα ονομάζουμε το ενεργητικό ηλιακό σύστημα το οποίο εκμεταλλεύεται την ηλιακή ενέργεια για να θερμάνει νερό χρήσης.)                                                                        

 Σε ποια από τις τρεις πηγές ενέργειας θα πρέπει να στρέψεις τον θερμοσίφωνά σου για να έχεις ζεστό νερό; Προς τον ήλιο; το φεγγάρι; Ή τ’ αστέρια; Είναι αυτονόητο ότι για να τρέξει ζεστό νερό στην βρύση σου πρέπει να έχεις στραμμένο τον ηλιακό θερμοσίφωνα προς τον ήλιο. Γι’ αυτό άλλωστε λέγεται και «ηλιακός»,γιατί είναι σχεδιασμένος να είναι στραμμένος προς τον ήλιο.

Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με την καρδιά του ανθρώπου. Πρέπει να στραφεί προς την σωστή κατεύθυνση. Κι αυτή η κατεύθυνση είναι ο Ιησούς Χριστός, όπως ακριβώς και ο ηλιακός θερμοσίφωνας είναι κατασκευασμένος να κοιτάζει προς τον ήλιο. Η Παναγία (φεγγάρι) και οι άγιοι (αναρίθμητα άστρα) δεν μπορούν να σε σώσουν, ούτε να συγχωρέσουν τις αμαρτίες σου, ούτε να μεσιτέψουν για σένα. Πουθενά η Αγία Γραφή δεν διδάσκει κάτι τέτοιο. Είναι μάταιο να έχεις στραμμένη την καρδία σου στην Παναγία και στους αγίους για την σωτηρία σου και όχι στον Χριστό, όπως ακριβώς είναι μάταιο να έχεις έναν ηλιακό θερμοσίφωνα στραμμένο προς το φεγγάρι ή τα αστέρια περιμένοντας να τρέξει ζεστό νερό!! Το φεγγάρι και τα αστέρια είναι κάτω από την εξουσία του βασιλιά ήλιου. Το ίδιο συμβαίνει και με την Παναγία και το πλήθος των αγίων. Είναι κάτω από την εξουσία του Βασιλιά Ιησού Χριστού.

 Άρα, όπως ακριβώς ο ηλιακός θερμοσίφωνας είναι σχεδιασμένος να είναι στραμμένος προς τον ήλιο για να δίνει ζεστό νερό, έτσι και η καρδιά του ανθρώπου είναι σχεδιασμένη να είναι στραμμένη προς τον Ήλιο της Δικαιοσύνης ,τον Ιησού Χριστό για να σωθεί, να ζεσταθεί και να φωτιστεί!! Στρέψε, λοιπόν, την καρδιά σου προς την σωστή κατεύθυνση, σε Εκείνον που  έχυσε το αίμα του για σένα.. Η Παναγία και όλο το πλήθος των αγίων, προσκυνούν και δοξάζουν τον Αναστημένο Κύριο Ιησού Χριστό. Το ίδιο κάνε κι εσύ..  

«ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή· οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δι᾿ ἐμοῦ.»

(Ιησούς Χριστός-Ευαγγέλιο Ιωάννη 14/6)

«καὶ οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ ἡ σωτηρία·   οὐδὲ γὰρ ὄνομά ἐστιν ἕτερον ὑπὸ τὸν οὐρανὸν τὸ δεδομένον  ἐν ἀνθρώποις ἐν ᾧ δεῖ σωθῆναι ἡμᾶς.» (Πραξ. 4,12)

«εἷς γὰρ Θεός, εἷς καὶ μεσίτης Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων,  ἄνθρωπος Χριστὸς Ἰησοῦς»(Α’ Τιμ. 2,5)      

deiktis@yahoo.com