ΠΑΡΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΧΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΒΑΤΟΥ

Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΠΟΡΕΑ

Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΝ

Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΗ

Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΟΦΟΥ ΚΑΙ ΑΝΟΗΤΟΥ ΚΤΙΣΤΗ