Ο ΝΕΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

Είναι φανερό από πολλά σημεία στην Αγία Γραφή ότι στις έσχατες μέρες ο Κύριος ετοιμάζει ένα στρατό που θα συντρίψει τα οχυρά του σκότους.

Σημ. Οι έσχατες μέρες ξεκινούν απ’ την έλευση του Μεσσία στον κόσμο και την νίκη Του πάνω στις σκοτεινές δυνάμεις. (ΕΒ 1:1).

Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι η ίδρυση της εκκλησίας συνοδεύτηκε από πολεμική διακήρυξη «οι πύλες του Άδη δεν θα υπερισχύσουν εναντίον της». Αυτή η διακήρυξη αφορά την συντριβή των δυνάμεων του πονηρού από την εκκλησία, κορύφωση της οποίας βλέπουμε στο 12ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης.

Η υπόσχεση στον Αβραάμ: «και το σπέρμα σου θα κυριεύσει τις πύλες των εχθρών σου·» (ΓΕΝ 22:17) βρίσκει την εκπλήρωση της στον Ιησού και την εκκλησία: «επάνω σ’ αυτή την πέτρα θα κτίσω την εκκλησία μου· και πύλες άδη δεν θα υπερισχύσουν εναντίον της» (ΜΑΤΘ 16:18).

«Και έγινε πόλεμος στον ουρανό· ο Μιχαήλ και οι άγγελοί του πολέμησαν ενάντια στον δράκοντα, και ο δράκοντας πολέμησε και οι άγγελοί του. Και δεν υπερίσχυσαν ούτε βρέθηκε πλέον τόπος γι’ αυτούς στον ουρανό. Και ρίχτηκε ο μεγάλος δράκοντας, το αρχαίο φίδι, που αποκαλείται ο διάβολος, και ο σατανάς, που πλανάει ολόκληρη την οικουμένη, ρίχτηκε στη γη· και οι άγγελοί του ρίχτηκαν μαζί του. Και άκουσα μια δυνατή φωνή στον ουρανό που έλεγε: Τώρα έγινε η σωτηρία και η δύναμη και η βασιλεία τού Θεού μας, και η εξουσία τού Χριστού του· επειδή, ρίχτηκε κάτω ο κατήγορος των αδελφών μας, που τους κατηγορεί μπροστά στον Θεό μας ημέρα και νύχτα. Κι αυτοί τον νίκησαν με το αίμα τού Αρνίου, και με τον λόγο τής μαρτυρίας τους· και δεν αγάπησαν την ψυχή τους μέχρι θανάτου». (ΑΠΟΚ 12:7-11).

Είναι η νίκη της στρατευμένης εκκλησίας που θα λειτουργήσει καταλυτικά στο να ρίξει τον διάβολο και τους αγγέλους του από το μεσουράνημα.

Οι στρατιώτες θα του αφαιρέσουν το δικαίωμα να κυβερνάει από τον δεύτερο ουρανό στην γη, βάζοντας κάθε εχθρό του Ιησού κάτω από τα πόδια Του, μέσω της επέλασης του ευαγγελίου της βασιλείας κατά την εντολή Του μετά την ανάσταση Του: «Πηγαίνετε σε όλο τον κόσμο, και κηρύξτε το ευαγγέλιο σε όλη την κτίση» (ΜΑΡΚ 16:15). Το ευαγγέλιο της βασιλείας είναι η διακήρυξη της νίκης του Χριστού και το μέσο ώστε κάθε εχθρός που αρνείται να αναγνωρίσει την νίκη Του, να μπει κάτω από τα πόδια Του. Γι’ αυτό ο απόστολος Πέτρος στο κήρυγμα του για το Άγιο Πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής, ανάφερε τον λόγο του Δαβίδ από τον Ψαλμό 110: «Είπε ο Κύριος στον Κύριό μου: Κάθησε από τα δεξιά μου, μέχρις ότου βάλω τους εχθρούς σου ως υποπόδιο των ποδιών σου». Την ίδια κατανόηση είχε και ο απόστολος Παύλος: «Επειδή, πρέπει να βασιλεύει, μέχρις ότου βάλει όλους τούς εχθρούς του κάτω από τα πόδια του·» (Α΄ΚΟΡ 15:25).

Αυτή την αποκάλυψη είχαν οι απόστολοι και πάνω σε αυτή κινήθηκαν και έπραξαν.

Αυτό που πρέπει να γίνει ξεκάθαρο είναι ότι: Τους εχθρούς δεν τους βάζει κάτω από τα πόδια του από μόνος Του ο Ιησούς με «μαγικό τρόπο», αλλά δια της στρατευμένης εκκλησίας Του στην οποία βασιλεύει και δια της ενότητας Του μαζί της. Γι’ αυτό τον λόγο δόθηκε το Άγιο Πνεύμα που είναι υπερφυσική δύναμη εξ’ ύψους.

Πρέπει όμως να διασαφηνίσουμε ότι το ευαγγέλιο δεν είναι απλά ένα άγγελμα, είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία σε κάθε ένα που πιστεύει. Είναι η φανέρωση της φύσης, της εξουσίας και την κυριαρχικής δύναμης του Ιησού να σώζει, να θεραπεύει, να βγάζει τα δαιμόνια, να ανασταίνει τους νεκρούς και να μεταμορφώνει τους ανθρώπους στην δική του εικόνα!

Το ευαγγέλιο είναι η διακήρυξη του φωτός που εκπέμπει η νίκη του Χριστού μέσα στο σκοτάδι αυτού του κόσμου. Γι’ αυτό οι 300 του Γεδεών με τις δάδες και τις σάλπιγγες είναι αντανάκλαση και προφητική προεικόνιση της στρατευμένης εκκλησίας.

Αν και για πολλά χρόνια η δύναμη διακόπηκε μέσα απ’ την δαιμονική ενέργεια του πνεύματος της ανθρώπινης σοφίας μέσα στην εκκλησία, εισερχόμαστε σε μια εποχή που ο Θεός την ανασυστήνει και την θέτει στην αρχική της λειτουργία, έτσι όπως την γευόντουσαν οι άνθρωποι στην αποστολική εποχή. Την επανεκκίνηση αυτή βλέπουμε στο 24ο κεφάλαιο του Ματθαίου από το στόμα του ίδιου του Κυρίου: «Και τούτο το ευαγγέλιο της βασιλείας θα κηρυχθεί σε ολόκληρη την οικουμένη, για μαρτυρία σε όλα τα έθνη· και, τότε, θάρθει το τέλος.» (ΜΑΤΘ 24:14). Γι’ αυτό θα ονομάσουμε αυτό το στρατό «νέο στρατό του Κυρίου».

Όχι με την έννοια ότι ο Κύριος έχει πολλούς στρατούς, αλλά αυτοί θα είναι στρατιώτες που θα τους σηκώσει μέσα απ’ την κοιλάδα των νεκρών κόκαλων που είναι μια άλλη προφητική εικόνα για την ανάσταση και αποκατάσταση του νεκρωμένου στρατεύματος Του.

Αν και κάθε αναγεννημένος είναι καλεσμένος σε αυτή την πολεμική εκστρατεία δεν παίρνει κάθε ένας μέρος,  γιατί πρέπει να πληρεί κάποια κριτήρια τα οποία ο Κύριος έχει αποκαλύψει στην ιστορία του στρατού του Γεδεών.

Μπορείς να διαβάσεις την ιστορία του Γεδεών εδώ: (6ο και 7ο κεφάλαιο)

ΤΡΕΙΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΙ ΛΑΟΥ ΑΠΟ ΛΑΟ

Στην ιστορία βλέπουμε τρεις (συν ένα) ξεχωρισμούς να λαμβάνουν χώρα μέχρι να μείνει ο τελικός στρατός των 300 επίλεκτων.

Ο ΠΡΩΤΟΣ είναι ανάμεσα σε εκείνους που άκουσαν την σάλπιγγα του Γεδεών και ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα για πόλεμο και σε εκείνους που πρόκριναν να κάτσουν στα σπίτια τους. (ΚΡΙΤ 6:34-35)

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ μεταξύ εκείνων που φοβούνταν να πολεμήσουν και γύρισαν στα σπίτια τους και σε αυτούς που δεν φοβούνταν. (ΚΡΙΤ 7:3)

Ο ΤΡΙΤΟΣ μεταξύ αυτών που έπιναν νερό πέφτοντας με τα μούτρα στο ποτάμι και αυτών που έπιναν με την φούχτα τους. (ΚΡΙΤ 7:4-6)

Υπάρχει και ένας τέταρτος όπου ο Γεδεών ξεχώρισε τους 100 από τους 300 ως εμπροσθοφυλακή, όμως και οι υπόλοιποι 200 παρέμειναν μέρος του στρατού. (ΚΡΙΤ 7:19). Αυτό μας δείχνει ότι υπάρχουν εκλεκτοί ακόμη και ανάμεσα στους εκλεκτούς, δεν θα ασχοληθούμε όμως περισσότερο στο παρόν άρθρο με αυτό το θέμα.

Με βάση αυτά μπορούμε να δούμε τώρα το πνευματικό νόημα πίσω από τις φυσικές εικόνες και εφτά κοινά σημεία που θα έχουν οι στρατιώτες που ο Κύριος διαλέγει για να αποτελέσουν τον στρατό των εσχάτων ημερών.

Ο ΝΕΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ:

  1. ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΓΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ.

«Και το Πνεύμα τού Κυρίου περιχύθηκε επάνω στον Γεδεών, και σάλπισε με σάλπιγγα, και συγκεντρώθηκαν οι Αβί-εζερίτες πίσω απ’ αυτόν».

Είναι άνθρωποι που βρίσκονται σε θέση να ακούσουν το κάλεσμα του Κυρίου για πνευματικό πόλεμο. Δεν είναι πιστοί που ησυχάζουν στην ατομική τους σωτηρία και το μόνο που περιμένουν είναι πότε θα πάνε στον ουρανό. Αλλά λυπούνται με την κατάσταση που βλέπουν γύρω τους, το σκοτάδι που κυριαρχεί και τις ψυχές των ανθρώπων που χάνονται. Αντιλαμβάνονται λοιπόν ότι η υπάρχει ένας ανώτερος σκοπός από την αιώνια σωτηρία τους που αφορά την γη, την εγκαθίδρυση της Βασιλείας του Θεού και την επικράτηση του θελήματος Του σε αυτήν.

    2. ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΒΑΛΕΙ ΤΟΝ ΕΡΧΟΜΟ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΓΗ ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ή ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ Η ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΡΟΥΝ ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΝΟΗΜΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΑΥΤΟ!

Ο Στέφανος είναι ένα παράδειγμα πιστού ανθρώπου που η καρδιά του είχε μορφωθεί με τρόπο που τίποτα άλλο να μην μετράει παρά η αύξηση της Βασιλείας του Θεού επάνω στην γη. Ζώντας πλήρη Πνεύματος δεν άφησε άλλη επιλογή στον διάβολο παρά να θανατώσει την φυσική του ζωή.

«Όποιος είναι δειλός και έχει φόβο, ας γυρίσει, και ας φύγει γρήγορα από το βουνό Γαλαάδ. Και γύρισαν από τον λαό 22.000· και έμειναν 10.000».

Είναι πιστοί που δεν φοβούνται ή που η υπόθεση της βασιλείας του Θεού έχει μεγαλύτερη αξία απ’ τους φόβους τους και την ζωή τους. Πιστεύουν ότι αξίζει να δώσουν την ζωή τους στον σκοπό της Βασιλείας ότι κι αν αυτό τους κοστίσει. Έχουν νικήσει τον φόβο του θανάτου έχοντας πάρει ήδη την απόφαση να πεθάνουν για αυτήν αν χρειαστεί. Δεν θεωρούν την ζωή τους πολύτιμη αλλά να εκπληρώσουν το κάλεσμα που έχει βάλει ο Θεός μπροστά τους. Αυτοί είναι οι πιστοί του Κυρίου που τίποτα δεν μπορεί να τους κλονίσει, αλλά θα έδιναν και την ζωή τους για τον μεγάλο Βασιλιά. Γι’ αυτούς είναι γραμμένο «και δεν αγάπησαν την ψυχή τους μέχρι θανάτου».

  1. ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΦΗΣΥΧΑΖΟΥΝ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΟΥΝ ΣΥΝΕΧΩΣ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥΣ ΨΗΛΑ
Το νερό είναι συνηθισμένο μέρος για παγίδα και στα ζώα και στον πόλεμο. Οι 300 είχαν την επίγνωση ότι ανά πάσα στιγμή ο εχθρός μπορεί να επιτεθεί.

«Με τους 300 αυτούς άνδρες, που ήπιαν με τη γλώσσα τους θα σας σώσω..»

Είναι άνθρωποι που ο Θεός τους έχει κάνει φύλακες του λαού Του. Μένουν σε επαγρύπνηση και πνευματική επιφυλακή μήπως και έρθει ο εχθρός. Έχουν γνωρίσει στην ζωή τους ποιος είναι, έχουν επίγνωση του κινδύνου και ότι μπορεί να επιτεθεί ανά πάσα στιγμή. Δεν είναι κοιμισμένοι πνευματικά αλλά ζουν σύμφωνα με τον λόγο του Ιησού: «Αγρυπνείτε (το αρχαίο κείμενο λέει: “Γρηγορείτε”) και προσεύχεστε, για να μη μπείτε σε πειρασμό· το μεν πνεύμα είναι πρόθυμο, η σάρκα όμως [είναι] αδύναμη». (ΜΑΤΘ 26:41). Δεν τους χαρακτηρίζει η νωθρότητα αλλά η ετοιμότητα. Διατηρούν το πνεύμα του ζεστό και την δίοδο με τον ουρανό ανοιχτή!

  1. ΑΠΟ ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΣΚΕΥΗ
Επειδή, όποιον ο Κύριος αγαπάει, περνάει από παιδεία· και κατοικεί στου συντριμμένου και του ταπεινού το πνεύμα, για να ζωοποιεί το πνεύμα των ταπεινών, και να ζωοποιεί την καρδιά των συντριμμένων. (ΕΒ 12:6 & ΗΣ 57:15).

«..και έσπασαν τις στάμνες..»

Είναι άνθρωποι που έχουν επιτρέψει στον Κύριο να τους συντρίψει. Σε παθήματα της ζωής δεν έχουν σκανδαλιστεί ή οπισθοχωρήσει αλλά κατάλαβαν ότι υπάρχει ένας ανώτερος σκοπός μέσα από αυτά. Έχουν αποκτήσει μια μαλακή καρδιά ενώπιων του Κυρίου και μπορούν να συμπαθήσουν συνανθρώπους τους. Γενικότερα έχουν πληρώσει το τίμημα της θείας παιδαγωγικής για να λάβουν το χρίσμα Του και να γεμίσουν από αυτό. Ας σημειωθεί ότι οι στάμνες ήταν αδειανές που συμβολίζει το άδειασμα από το εγώ και το καθάρισμα από την παλιά ζύμη.

  1. ΑΠΟ ΑΝΑΜΜΕΝΟΥΣ ΠΥΡΣΟΥΣ
Όταν ο Κύριος παραμένει η πρώτη αγάπη και η φωτιά αυτής της αγάπης καίει μέσα μας σαν καμίνι που καπνίζει (ΑΣΜ 8:6) δεν μπορεί παρά να τραβήξει την θέα και άλλων ανθρώπων.

«και στα αριστερά τους χέρια κρατούσαν τις λαμπάδες»

Θα είναι άνθρωποι που η ζωή τους θα καίει με το ευαγγέλιο και αυτή η φωτιά θα είναι παράγωγο του εξαγνισμού τους από την φωτιά του Θεού. Ο απόστολος Παύλος είπε:  «Αν, λοιπόν, κάποιος καθαρίσει τον εαυτό του απ’ αυτά, θα είναι σκεύος για τιμητική χρήση, αγιασμένο, και εύχρηστο στον οικοδεσπότη, ετοιμασμένο για κάθε αγαθό έργο» (Β΄ΤΙΜ 2:21). Ο καθαρισμός αυτός περιλαμβάνει τον έλεγχο του Αγίου Πνεύματος, την μετάνοια με εξομολόγηση και το αίμα του Χριστού που στην Αποκάλυψη η διαδικασία αυτή περιγράφεται με την φράση: «Κι αυτοί τον νίκησαν με το αίμα τού Αρνίου, και με τον λόγο τής μαρτυρίας τους·» (12:11). Είναι άνθρωποι που έχουν περάσει μέσα απ’ την φωτιά αγιασμού του Πατέρα, έχουν γίνει οι ίδιοι φωτιά και καίνε καθημερινά την σάρκα τους ώστε να παράγουν το λάδι με το οποίο η φωτιά να εξακολουθεί να καίει μέσα τους (ΖΑΧ 4:12). Αυτοί είναι άξιοι να αντανακλούν το φως του Θεού μέσα στον σκοτεινό τόπο αυτού του κόσμου. 

Αυτό που έχει ο Θεός στο μυαλό Του όσον αφορά την εικόνα με την σπασμένη στάμνα και το δαδί είναι σκεύη γεμάτα με το φως του, που όταν Αυτός τα σπάει βγαίνει προς τα έξω. Αυτή είναι μια απεικόνιση του συντετριμμένου πνεύματος το οποίο αντανακλά το φως του Θεού από το οποίο είναι γεμάτο!
  1. ΑΠΟ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΣΑΛΠΙΓΓΕΣ
Ο Κύριος θέλει να δώσει στους δικούς Του “σάλπιγγες”, που στην πνευματική και φυσική πραγματικότητα μεταφράζεται σε περιεχόμενο από τον Ουρανό και εργαλεία που θα διαλαλήσουν την δόξα Του στα έθνη!

«Και χώρισε τους 300 άνδρες σε τρία σώματα, και στα χέρια όλων αυτών έδωσε σάλπιγγες»

Θα έχει δοθεί στον καθένα ένας ξεχωριστός ήχος από τον ουρανό να «σαλπίσουν» τον λόγο του Θεού στην γη. Ένα εργαλείο διακονίας μέσα απ’ το οποίο ένα κομμάτι του ουρανού θα φανερωθεί στην γη, ως μαρτυρία για να ελκυστούν κι άλλοι στην Βασιλεία. Ένας πρωτόγνωρος τρόπος να διακηρύξουν το ευαγγέλιο που δεν θα μοιάζει με τίποτα απ’ όσα έχουν γίνει στο παρελθόν αλλά ούτε και με του διπλανού συστρατιώτη.

     7. ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΣΕ ΤΕΛΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ

Όσοι διοικούνται απ’ το Πνεύμα του Ζωντανού Θεού αυτοί είναι υιοί Του και με αυτούς θα κάνει φανερό Τον Εαυτό Του επάνω στο πρόσωπο ολόκληρης της γης!

«Και τα τρία σώματα σάλπισαν με τις σάλπιγγες, και έσπασαν τις στάμνες, και στα αριστερά τους χέρια κρατούσαν τις λαμπάδες, και στα δεξιά τους χέρια τις σάλπιγγες για να σαλπίζουν· και φώναζαν: Η ρομφαία του Κυρίου και του Γεδεών».

Αν και δεν θα γνωρίζονται μεταξύ τους θα γνωρίζονται από τον Κύριο και θα είναι συντονισμένοι μαζί Του, όπου Εκείνος θα τους σηκώσει ταυτόχρονα, ώστε την ίδια στιγμή μέσα από διαφορετικούς ανθρώπους που όμως ο καθένας θα είναι ενωμένος μαζί Του, η δόξα του Θεού να φανεί και όλοι να μπορούν να την δουν σε κάθε πλάτος και μήκος της γης! Αυτό θα είναι ένα θέαμα που δεν θα έχει ξαναδεί η γη. Θα είναι μια ολόκληρη κίνηση του ουρανού. Τα στόματα των εναντίον θα βουλώσουν και θα προκαλέσει ένα ντόμινο αναζωπυρώσεων και θερισμών που δεν θα έχει ξανασυμβεί ούτε θα συμβεί ύστερα από αυτούς. Δεν θα υπάρχει κάτοικος της γης που δεν θα ξέρει ποιος είναι ο Χριστός και που δεν θα μπορεί να πάρει θέση.

Και το ύψος τού ανθρώπου θα υποκύψει, και η υπερηφάνεια των ανθρώπων θα ταπεινωθεί· και ο Κύριος, μόνος, θα υψωθεί κατά την ημέρα εκείνη. Και τα είδωλα θα καταστραφούν ολοκληρωτικά. (ΗΣ 2:17-19)

«Και τούτο το ευαγγέλιο της βασιλείας θα κηρυχθεί σε ολόκληρη την οικουμένη, για μαρτυρία σε όλα τα έθνη· και, τότε, θάρθει το τέλος.» (ΜΑΤΘ 24:14).


ΔΥΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΝΙΚΗ

Υπάρχουν δύο ενέργειες του Θεού που πρέπει να τις προσέξουμε ιδιαίτερα γιατί μας αφορούν σήμερα.

Η ΠΡΩΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ είναι η εντολή του Θεού στον Γεδεών να καταστρέψει το βωμό του Βαάλ από τον οίκο του πατέρα του. Αν δεν το έκανε δεν θα μπορούσε ο Θεός να ήταν μαζί του στην μάχη. Αφού τακτοποιήθηκε το θέμα της ειδωλολατρίας από τον λαό του Θεού, το Πνεύμα του Θεού έλαβε το δικαίωμα να διεγείρει το πνεύμα των πολεμιστών σε μάχη εναντίον των Μαδιανιτών, να τους δώσει οδηγίες και να τους οδηγήσει στην τελική νίκη!

ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΤΩΡΑ!

ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΛΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ.

Μόνο αν εντοπίσουμε και καταστρέψουμε τα είδωλα που εισχώρησαν στην λατρεία και στο πολίτευμα μας, το Πνεύμα του Θεού θα επιστρέψει με δύναμη όπως η φωτιά του Ηλία που κατέκαψε τα διχοτομημένα βόδια.

Η εκκλησία έχει γεμίσει με διανοητικά είδωλα και ένας μεγάλο μέρος του λαού του Θεού λατρεύει μια αλλοιωμένη εικόνα του Κυρίου. Αν δεν καταστραφεί ο «Βαάλ» της εκκλησίας και δεν αποκατασταθεί η λατρεία του Θεού, η εν Πνεύματι και αλήθεια, το Πνεύμα του Θεού δεν θα επιστρέψει στην εκκλησία, ούτε η δύναμη Του για σημεία και τεράστια. Η καταστροφή κάθε ειδώλου από ανάμεσα μας θα δώσει το δικαίωμα στο Πνεύμα το Άγιο να καλέσει τους στρατιώτες που θέλει και να τους προετοιμάσει για την μάχη (όπου αυτό σημαίνει καθαρισμό σκεύους, γέμισμα φωτιάς, λήψη σάλπιγγας) με τον πνευματικό Μαδιάμ που έχει στήσει την σκηνή του στα επουράνια!

Όταν τα είδωλα του κόσμου καταστραφούν από την εκκλησία, τότε η εκκλησία θα είναι έτοιμη να καταστρέψει τα είδωλα του κόσμου.

Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ είναι το κρίθινο ψωμάκι που ένας στρατιώτης από το αντίπαλο στρατόπεδο είδε στον ύπνο του να κατρακυλάει και να καταστρέφει τις σκηνές του Μαδιάμ.

Το ψωμί αυτό συμβολίζει μια ΝΕΑ ΖΥΜΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΟΛΥΝΕΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΜΕ ΕΙΔΩΛΟΘΥΤΑ! Από αυτή την νέα ζύμη θα τραφούν, θα γαλουχηθούν και θα μεγαλώσουν οι στρατιώτες.

Το κρίθινο ψωμί που διέλυσε ένα ολόκληρο στρατό, η μικρή πέτρα που διέλυσε το άγαλμα με τις αυτοκρατορίες στο βιβλίο του Δανιήλ, δεν είναι άλλο από τον Κύριο Ιησού Χριστό.

Μια ζύμη που θα περιλαμβάνει όχι μόνο μια όψη του Κυρίου αλλά κάθε πλευρά του χαρακτήρα Του σε ισορροπία και θα οδηγεί σε φόβο και αγιασμό Θεού για να μπορεί να κατοικήσει μέσα τους σε πληρότητα. Δεν θα έχει μέσα την ανθρώπινη σοφία και ετεροδιδασκαλίες αλλά το χρίσμα του Αγίου Πνεύματος. Θα είναι μια ζύμη ανοιχτού ουρανού που το πνεύμα θα αναπλάθεται συνεχώς και θα λαμβάνει τις τοποθετήσεις του Κυρίου για κάθε θέμα. Μια ζύμη που φύλαγε ο Κύριος για το τέλος που θα περιλαμβάνει την αλήθεια καθάρια και σε μεγάλη έκταση, που δεν θα μπορεί να προσβληθεί από σκιές. Δεν θα έχει μια συγκεκριμένη δογματική κατεύθυνση αλλά αποκάλυψη των θεμελιωδών αρχών την Βασιλείας και που θα βγάλει απόστολους και προφήτες. 

Η πτώση της σκηνής του Μαδιάμ είναι μια προφητική εικόνα της πτώσης του εχθρού από τα επουράνια.

 Με αυτό τον τρόπο θα γίνει φανερό στα επουράνια και στα επίγεια ότι ο Ιησούς ως ο μεγάλος πρωταθλητής είναι αρκετός για να φέρει την νίκη, την οποία επιλέγει να μοιράζεται με τους δικούς Του και να τους κάνει μετόχους. Τους οποίους ο ίδιος καθιστά άξιους όταν Τον δέχονται ως προπονητή τους, (ΕΒ 12:2) γι’ αυτό και στο τέλος θα καταθέσουν τα στεφάνια τους στα πόδια Του. Σ’ αυτόν ανήκει όλος ο έπαινος, η τιμή και η λατρεία στους αιώνες των αιώνων!