Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΣ ΧΤΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ

Υπάρχει μια διδασκαλία από πιστούς που διακηρύττει ότι ο Ιησούς δεν εμφανίζεται σήμερα σε ανθρώπους όπως την μέρα που αναστημένος φανερώθηκε στους μαθητές Του. Το τι μπορεί και τι δεν μπορεί όμως είναι προτιμότερο να το αφήσουμε στον ίδιο παρά να βγάζουμε συμπεράσματα που έχουν την πηγή τους στον φόβο και περιορίζουν την πίστη μας. Το να πιστεύουμε εν μέρει στον Χριστό ενώ σε κάποια άλλα σημεία να είμαστε επιφυλακτικοί δεν περιορίζουν τον Ίδιο απ’ το να Είναι αυτό που Είναι και να κάνει αυτά που κάνει σε ζωές ανθρώπων, Τον περιορίζουν όμως να τα ενεργεί στην δική μας ξεχωριστή ζωή.

 Ο Ιησούς είπε: «Εγώ είμαι ο πρώτος και ο τελευταίος, κι αυτός που ζει, και έγινα νεκρός· και δες, είμαι ζωντανός στους αιώνες των αιώνων· αμήν· και έχω τα κλειδιά τού άδη και του θανάτου.» ΑΠΟΚ 1:17-18

Τι σημαίνει αυτό για μας πρακτικά σήμερα; Ότι ο Ιησούς μπορεί να φανερώσει Τον εαυτό Του ζωντανό και σήμερα αν τον θέλει σε κάποιον και να ενεργήσει την δύναμη της ανάστασης, για την οποία ο απόστολος Παύλος διδάσκει ότι είναι για όλους τους πιστούς ανεξαρτήτους εποχής. «..δεν παύω να ευχαριστώ τον Θεό για σας, αναφέροντας εσάς στις προσευχές μου· προκειμένου, ο Θεός τού Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο Πατέρας τής δόξας, να σας δώσει πνεύμα σοφίας και αποκάλυψης, σε επίγνωσή του· ώστε να φωτιστούν τα μάτια τού νου σας, στο να γνωρίσετε ποια είναι η ελπίδα τής πρόσκλησής του, και ποιος ο πλούτος τής δόξας τής κληρονομιάς του στους αγίους·  και ποιο είναι το υπερβολικό μέγεθος της δύναμής του σε μας που πιστεύουμε, σύμφωνα με την ενέργεια της κυρίαρχης εξουσίας τής δύναμής του· την οποία ενέργησε στον Χριστό, καθώς τον ανέστησε από τους νεκρούς..» ΕΦ 1:16-20. Η Αγία Γραφή δεν είναι ένα βιβλίο που ήρθε να αντικαταστήσει την ζωντανή Παρουσία του Ιησού ανάμεσα μας, αλλά ένας διαχρονικός χάρτης που μας διδάσκει τι ο Θεός κάνει και πως κινείτε πάντοτε, σε όλες τις γενιές. Τα έργα που περιγράφει, είναι δείγματα για το τι θα επακολουθούσε και ύστερα από την εποχή που ορατά, με ανθρώπινη μορφή ήταν στην γη. Αυτή είναι η αξία των λόγων Του στους μαθητές: «και δέστε, εγώ είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες, μέχρι τη συντέλεια του αιώνα». ΜΑΤΘ 28:20

 Ας δούμε τώρα τρία δείγματα αυτών των λόγων του Ιησού στην γήινη πραγματικότητα.

“Έπειτα, λέει στον Θωμά: Φέρε εδώ το δάχτυλό σου, και δες τα χέρια μου· και φέρε το χέρι σου και βάλε στην πλευρά μου· και μη γίνεσαι άπιστος, αλλά πιστός“. ΙΩΑΝ 20:27