ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟ ΖΩΗ (βίντεο)