Η ΧΑΡΙΣΜΕΝΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ ΑΘΕΟΥ

Σενάριο: Χάρης Γαντές.    Σκίτσα: Φανή Δαμιανάκη.