ΚΑΝΕ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Από τι καθορίζεται η αξία μου; Γιατί ερχόμαστε εδώ; Ποιο το νόημα της ζωής; Υπάρχει κάποιος σκοπός πέρα από την κάλυψη των αναγκών και των επιθυμιών; Γιατί αυτός ο κόσμος είναι ατελής; Υπάρχουν όντα πέρα απ’ αυτά που τα φυσικά μας μάτια μπορούν να δουν; Ποιος είναι ο πόλεμος που λαμβάνει χώρα εναντίον μας; Και με πιο τρόπο πρέπει να ζήσουμε για να είσαι σε ασφάλεια και ειρήνη η ψυχή μας;