Όλα στο φώς

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ

και η πνευματική ατμόσφαιρα που δημιουργεί σε ολόκληρη την χώρα.