Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟΝ ΜΕΓΑΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟ (Video)

Η υπογραφή του Θεού στον μεγάκοσμο

 

Η υπογραφή του Θεού στον μικρόκοσμο