Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ (Ντοκιμαντέρ)

Μετά την ανάσταση του Κυρίου και την ημέρα της Πεντηκοστής η εκκλησία της Ιερουσαλήμ ήταν ένα ζωντανό σώμα πιστών, ένα κίνημα μαθητών που οδηγούταν απ’ το Πνεύμα. Μετά ο χριστιανισμός ήρθε στην Ελλάδα και έγινε φιλοσοφία. Ήρθε στην Ιταλία και έγινε οργανισμός. Ήρθε στην Ευρώπη και έγινε κουλτούρα. Ήρθε στην Αμερική και έγινε business.

Εξαιτίας αυτού χρειάζεται να γίνει μια αναμόρφωση η οποία θα εισχωρήσει σε βάθος. Γιατί αφορά τις διδασκαλίες, αφορά το πνεύμα, αφορά όλο το υπάρχον εκκλησιαστικό σύστημα. Είναι καιρός να επιστρέψουμε σε αυτά που διαβάζουμε στις Πράξεις. Διότι ο Θεός μας γυρνάει πίσω στην αρχή.

Torben Sondergaard