Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΑΧΗ (pdf)

Γύρισα τότε και είδα ότι ολόκληρος ο στρατός του Κυρίου στεκόταν σ’ εκείνο τον κήπο. Υπήρχαν άντρες, γυναίκες και παιδιά από όλες τις φυλές και τα έθνη, φέροντας το καθένα τη δική του σημαία που κυμάτιζε στον άνεμο με τέλεια ενότητα. Γνώριζα ότι τίποτε σαν κι αυτό δεν είχε δει η γη στο παρελθόν. Ήξερα ότι ο εχθρός είχε πολύ περισσότερα στρατεύματα και φρούρια σε όλη τη γη, αλλά κανένα δεν μπορούσε να σταθεί μπροστά σ’ αυτόν το περίφημο στρατό. Είπα τότε ψιθυριστά: “Αυτή πρέπει να είναι η Ημέρα του Κυρίου”. Όλο το πλήθος τότε απάντησε με έναν τρομερό κεραυνό: “Η Ημέρα του Κυρίου των Στρατευμάτων έχει έρθει”.

                                                                                           Rick Joyner

Το παρακάτω βιβλίο δεν είναι ένα απλό βιβλίο. Ούτε άλλο ένα χριστιανικό ανάγνωσμα. Είναι μια προφητική όραση, ένα εγχειρίδιο για τους πολεμιστές του στρατού του Κυρίου, της εκκλησίας των εσχάτων ημερών. Εάν δεν πιστεύεις ότι ο Θεός μιλάει σήμερα, ότι έχει ακόμα σχέδια να πραγματοποιήσει στην γη μέσα απ’ τους υιούς Του, ότι δεν υπάρχουν ή δεν χρειάζεται πλέον να υπάρξουν άνθρωποι πίστης μάλλον δεν είναι για σένα. Αλλά για αυτούς που έχουν λάβει το ειδικό κάλεσμα να είναι μέρος του στρατού που ο ίδιος ο Κύριος ως Κεφαλή θα σηκώσει τις έσχατες μέρες, για την πιο μεγάλη μαρτυρία που γνώρισε η ανθρωπότητα από καταβολής εκκλησίας.

Τα κυριότερα θέματα που πραγματεύεται είναι:

  1. Ο εμφύλιος πόλεμος της εκκλησίας
  2. Το όρος του Κυρίου
  3. Το βήμα του Χριστού.

Αν και τα δύο πρώτα μέρη του βιβλίου είναι εξίσου σημαντικά, το τρίτο όμως είναι κλειδί για την πορεία μπροστά. Δεν μπορείς να πάρεις μέρος στο στράτευμα των εσχάτων ημερών και στην μεγαλύτερη μαρτυρία που γνώρισε ποτέ ο κόσμος, αν πρώτα δεν περάσεις από την φωτιά καθαρισμού του Κυρίου. Αυτή είναι μια πόρτα στην βασιλεία του Θεού που ελάχιστοι διαβαίνουν, όμως μόνο αυτοί που τολμούν να την περάσουν μπορούν να γίνουν τα σκεύη δόξας που ο Θεός προσδιόρισε για αυτή την έσχατη ώρα.

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΑΧΗ