Η ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (pdf)

του Αλκιβιάδη Τζελέπη

Η Βίβλος, η Αγία Γραφή, είναι η µοναδική πηγή αλήθειας για όλα τα θέµατα που απασχολούν το άνθρωπο, όχι µόνο υπαρξιακά, αλλά και κοινωνικά, ιστορικά, αρχαιολογικά, επιστηµονικά, ηθικά, µελλοντολογικά, κλπ. ∆εν υπάρχει κανένα άλλο ανθρώπινο σύγγραµµα που να µπορεί να συγκριθεί µε τη Βίβλο, η οποία σε όλες τις εποχές είναι το 1ο βιβλίο σε πωλήσεις παγκόσµια και µε µεγάλη διαφορά, που δεν µπορεί να καλυφτεί από καµιά ανθρώπινη ενέργεια, είναι το Best Seller όλων των εποχών, είναι το βιβλίο που έχει γράψει ο ίδιος ο Θεός, διά µέσου των αγίων αν- δρών Του, οι οποίοι είχαν αφιερώσει ολοκληρωτικά τον εαυτό τους στην υπηρεσία Του. Για το λόγο αυτό, εφόσον  ισχυριζόµαστε ότι η Βίβλος είναι  θεόπνευστη, σηµαίνει: Ή ότι αναφέρει, είναι η µόνη αλήθεια, γιατί είναι “Λόγος Θεού”, ή ότι λέγει, είναι ένα µεγάλο ψέµα. Μέση κατάσταση δεν µπορεί να υπάρξει, πρέπει ο κάθε άνθρωπος ή να την δεχτεί σαν θεόπνευστη ή να την απορρίψει σαν ένα κοινό σύγγραµµα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και µε τον Ιησού Χριστό, που στην επίγεια διακονία Του ισχυριζόταν ότι ήταν ο Υιός του Θεού, ότι ήταν η ορατή φανέρωση του Θεού του αοράτου,  που σηµαίνει ότι τα λόγια Του ή ήταν η µόνη και µεγάλη αλήθεια, ή ήταν ο µεγαλύτερος ψεύτης που πέρασε ποτέ από την ανθρωπότητα.

Το βιβλίο αυτό, αν και συνοπτικό, µε συγκλονιστικές αξιόπιστες ιστορικές και αρχαιολογικές αποδείξεις, θα καταδείξει περίτρανα τη θεοπνευστία της Βίβλου και τη µοναδικότητα του Ιησού, που ήταν «Ο ΘΕΟΣ (ο ΕΝΑΣ και ΜΟΝΟΣ  που υπάρχει) εν Χριστώ» (Β’ Κορινθίους Ε:19), ήταν «Ο ΘΕΟΣ (που)  φανερώθηκε εν ΣΑΡΚΙ» (Α’ Τιµόθεου Γ:16).

Η Αγία Γραφή πέρασε  από πολλά χέρια, εκδόθηκε  σε διάφορα σχήµατα και µεγέθη, πολεµήθηκε σκληρά σε όλες τις εποχές από τους αρνητές της, αλλά όµως, ούτε οι βανδαλισµοί των βαρβάρων, ούτε η µόρφωση των πολιτισµένων λαών, ούτε οι φλόγες της Ιεράς Εξέτασης, ούτε οι ύβρεις και οι συκοφαντίες των διανοουµένων, κατόρθωσαν να την εξαφανίσουν. Ο Ιησούς είχε πει: Ο ουρανός και η γη θέλουσι παρέλθει, ΟΙ δε ΛΟΓΟΙ ΜΟΥ δεν θέλουσι παρέλθει» (Ματθαίος Κ∆:35)

Στο βιβλίο αυτό, γίνεται µια γενική παρουσίαση όλων των θεµάτων που αφορούν τη θεοπνευστία και την αξιοπιστία των κειµένων της Βίβλου, όπως πηγές, υλικό και τρόπος γραφής, κώδικες, χειρόγραφα, µεταφράσεις, κλπ, ώστε ο αναγνώστης να µπορεί µέσα από τις σελίδες αυτού του βιβλίου να σχηµατίσει µια σαφή και αντικειµενική γνώση της αλήθειας. Στην Ελληνική βιβλιογραφία υπάρχουν αξιόλογες και αντικειµενικές µελέτες για τα θέµατα που πραγµατεύεται το παρόν βιβλίο, όπου µπορεί να ανατρέξει ο ενδιαφερόµενος για περισσότερες πληροφορίες.

ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΙΑ ΓΡΑΦΗΣ