Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ: Η ΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΘΑ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΕΙ

 

του Αλκιβιάδη Τζελέπη

Η δεύτερη  έλευση  του  Ιησού  Χριστού,  η οποία θα γίνει στο τέλος της επταετούς διακυβέρνησης του κόσµου από τον Αντίχριστο, δεν θα έχει κανένα απολύτως κοινό χαρακτηριστικό µε την πρώτη έλευσή Του. Θα είναι το συγκλονιστικότερο, το δραµατι- κότερο και το πιο συναρπαστικό γεγονός που θα συµβεί µέσα στην ιστορία, όχι πλέον της ανθρωπότητας ή του πλανητικού µας συστήµατος, αλλά µέσα σε ολόκληρο το σύµπαν. Στον πλανήτη Γη, ο οποίος θα έχει συγκλονιστεί από προηγούµενες κρίσεις του Θεού, θα απλωθεί ένα υπερκόσµιο και εκτυφλωτικό φως, που θα ξαφνιάσει τους κατοίκους της Γης.

Ο Ιησούς Χριστός δεν θα έρθει πλέον ταπεινός και άσηµος, δεν θα έρθει σαν δούλος απορριµµένος, αλλά θα έρθει γεµάτος µε δόξα, δύναµη και µεγαλείο, ακολουθούµενος από αναρίθµητες ουράνιες στρατιές. Θα έρθει σαν αστραπή, που βγαίνει από την ανατολή και φέγγει µέχρι τη δύση και θα Τον δει όλος ο πληθυσµός της γης. Θα βρίσκεται επάνω σε λευκό άλογο και τα στρατεύµατα που θα Τον ακολουθούν θα καλύπτονται από µια λαµπρή νεφέλη. Στην πραγµατικότητα οι µυριάδες ουράνιες στρατιές θα είναι η νεφέλη. Το θέαµα θα µπορούσαµε να το χαρακτηρίσουµε φαντασµαγορικό, αλλά όµως θα προκαλεί δέος και ταραχή. Θα δει τον ερχόµενο και δοξασµένο Ιησού κάθε άνθρωπος και θα θρηνήσει: «Ιδού, έρχεται µετά των νεφελών, και θέλει ιδεί αυτόν πας οφθαλµός, και εκείνοι οι οποίοι  εξεκέντησαν  αυτόν,  και  θέλουσι θρηνήσει  επαυτόν πάσαι  αι φυλαί της γης»  (Αποκάλυψη Α:7).

Η δεύτερη έλευση του Ιησού, δεν θα είναι πνευµατική, αλλά θα είναι µια προσωπική επιστροφή του Ιησού µέσα στη γήινη σφαίρα. Θα επιστρέψει σωµατικά, µε το ίδιο σώµα που αναλήφθηκε και που στα χέρια Του και στα πόδια Του θα υπάρχουν τα σηµάδια των καρφιών που εδώ στη Γη Του κάρφωσαν. Τα πόδια Του, που κάποτε περπάτησαν τη γη της Παλαιστίνης, θα πατήσουν επάνω στο όρος των Ελαιών  από το οποίο και αναλήφθηκε και το οποίο θα σχιστεί στα δύο (βλ. Ζαχαρίας Ι∆:4). Αυτό θα είναι µια επίδειξη της παντοδυναµίας Του.

Η δεύτερη έλευση του Ιησού θα γίνει µεν ξαφνικά, αλλά δεν θα λάβει χώρα σε µια χρονική στιγµή µόνο, όπως θα έχει γίνει µε την αρπαγή της εκκλησίας. Θα είναι ορατή και θα είναι µια µεγαλοπρεπής και µια θεαµατικά συγκλονιστική πορεία των ουρανίων στρατευµάτων από τον ουρανό προς τη Γη, µια πορεία που θα κρατήσει πολλές ώρες, ώστε η συνεχής πορεία και η 24ωρη κίνηση της Γης γύρω από τον άξονά της, θα έχει σαν αποτέλεσµα όλος ο κόσµος να γίνει µάρτυρας του θαυµαστού αυτού γεγονότος. Τα ουράνια στρατεύµατα θα αποτελούνται από µυριάδες αγγέλους και από τους αγίους που θα έχουν αρπαχτεί και τώρα επιστρέφουν µαζί µε τον Κύριό τους.

Πιστεύω ότι ο µεγαλύτερος λογοτέχνης, ή ένας λαµπρός σεναριογράφος και σκηνοθέτης του κινηµατογράφου, ή ο πιο προικισµένος νους, δεν θα µπορούσε να συλλάβει και να απεικονίσει τη δραµατική αυτή σκηνή που θα λάβει χώρα στο σύµπαν µε επίκεντρο ολόκληρο τον πλανήτη µας.

Μπορείς να διαβάσεις ολόκληρο το κείμενο εδώ: Η 2η ΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ: Το σύμπαν συγκλονίζεται!!